Have a question?
Message sent Close
Slide

System Administration Master Path

Hada bilow barashadda System Admin, marabtaa inaad noqotid system admin? haday Haa tahay, Boggan waxaad ka helaysaa koorasooyin kala duwan Oo kor u qaadaya xirfadaada SysAdmin, kooras wal oo ku jira boggan waxa loo diyaariyay hab kaa caawinaya Goobta shaqadda waxaana la socda tusaalayaal nool.

High Quality HD Courses